game boy

31
aoû

mGBA v0.6.2 : Emulateur GBA (Game Boy Advance)

mGBA par endrift est un émulateur GBA pour PS Vita fonctionnant avec Henkaku ou Rejuvenate.

11
jui

RealBoy Vita 1.1: Emulateur Game Boy / Game Boy Color (GB/GBC)

Voici RealBoy Vita par xerpi, un émulateur Game Boy et Game Boy Color pour la PS Vita, tournant grâce à Rejuvenate ou Henkaku.

Souscrire à RSS - game boy